Priser

Översättningar och korrekturläsning

Mitt standardpris är för närvarande 600 DKK per timme exkl. dansk moms.

För större översättningar eller korrekturuppdrag ger jag gärna ett cirkapris innan jag sätter igång.

Om ditt uppdrag brådskar så mycket att det helst skulle ha levererats igår fakturerar jag billigast per timme med 600 DKK inom normal arbetstid. Om du behöver ha ett uppdrag utfört som innebär att jag arbetar kväll eller veckoslut gör jag gärna det mot ett tillägg.

Minimipris för en översättning eller korrekturläsning är för närvarande 300 DKK oavsett hur kort texten är. Därefter fakturerar jag i enheter om 15 minuter.

I tabellen nedan visas några vägledande prisexempel för översättningar.

Observera att det i samtliga fall handlar om minimipriser. Priset beräknas alltid mot bakgrund av det aktuella uppdragets karaktär, komplexitet och omfattning.

I vissa fall kan jag erbjuda ett fast pris.

Prisexempel på översättningar

Nyhetsbrev
 • Svenska till danska
 • 5 sidor/1600 ord
 • Svårighetsgrad medelsvår
 • Från 3 000 DKK
Säkerhetsdatablad
 • Engelska till danska
 • 8 sidor/2100 ord
 • Svårighetsgrad hög
 • Från 4 000 DKK
Sälj- och leveransvillkor
 • Danska till engelska
 • 5000 ord
 • Svårighetsgrad hög
 • Från 9 000 DKK
Pressmeddelande
 • Svenska till danska
 • 2 sidor/500 ord
 • Svårighetsgrad medelsvår
 • Från 900 DKK
Om du vet att du löpande har texter som ska översättas eller korrekturläsas kan vi ingå avtal om att jag lägger samman dessa och fakturerar efter en given period. Det säkerställer en god ekonomi, flexibilitet och minimal administration.

Extraarbete i samband med ändring av layout i t.ex. InDesign-filer faktureras i enlighet med tidsåtgång.

Nödvändig rekonstruktion av ett dokument med avseende på utarbetande av anbud faktureras särskilt enligt avtal. Detta kan vara fallet vid stora kontrakt som endast föreligger som skannad PDF.

Kontakta mig på +45 30 63 84 89 eller skicka ett e-postmeddelande om du har frågor.

PS: Tänk på att du just nu kan få ett gratis prov på översättningar av 200 ord eller korrekturläsning av 300 ord. Se sidorna om översättning och korrekturläsning för mer information.

Översättning, korrektur och processoptimering | Your Missing Link | YML v/Henny Jensen

Kontakta mig på

+45 30 63 84 89

eller info@yml.dk

När du kontaktar Your Missing Link får du alltid snabbt svar. Jag kan ofta ta även stora uppdrag med kort varsel.

Processoptimering

Mitt standardpris är för närvarande 1 050 DKK per timme exkl. dansk moms.

Vid större processoptimeringsuppdrag kan du få en stor rabatt, se tabellen nedan.

 • Du kan boka mig upp till 20 timmar per vecka i genomsnitt*
 • Du mottar faktura var 14:e dag med 1 050 DKK per timme
 • Efter 8 arbetsveckor beräknar jag det totala antalet timmar för perioden
 • Finns det underlag för en rabatt avräknar jag rabatten på nästa faktura
 • Är uppdraget avslutat och reglerat återbetalar jag överskottsbeloppet.

*De 20 timmarna kan t.ex. fördelas med 15 timmar den ena veckan och 25 timmar nästa, allt efter ditt behov och min tillgänglighet.

Priser och rabatter för processoptimering

1-37 timmar
Vid 1-37 timmar inom 8 arbetsveckor är timpriset 1 050 DKK.
37-72 timmar
Vid 37-72 timmar inom 8 arbetsveckor är timpriset 945 DKK.
Du sparar mellan 3 910 DKK  och 7 560 DKK. 
72-160 timmar
Vid 72-160 timmar inom 8 arbetsveckor är timpriset 840 DKK. 
Du sparar mellan 15 175 DKK och 33 600 DKK.
Kontakta mig på +45 30 63 84 89 för en icke förpliktande diskussion om dina specifika behov inom processoptimering och låt oss tillsammans hitta en lösning som kan förbättra ditt resultat och medarbetarnöjdheten i ditt foretag.

Kom ihåg att jag just nu ger 30 minuters gratis rådgivning per telefon.

Du är naturligtvis också välkommen att skicka ett e-postmeddelande till mig.

Frågor?

Skicka ett e-postmeddelande eller ring mig på +45 30 63 84 89,om du har frågor.

 

JA TAK!

Send mig lynkurset

"5 sprogfejl du for alt i verden aldrig må begå

(hvis du gerne vil tages alvorligt)"

- og andre spændende nyheder

Tak for din tilmelding!