Engelsk-dansk eller dansk-engelsk översättning

Önskar du professionella översättningar mellan engelska och danska?

Behöver du en erfaren översättare som sätter sig in i vad din text handlar om? Som lägger ner tid på att göra grundliga efterforskningar och som du har en bra dialog med, i synnerhet vid omfattande översättningsuppdrag?

Att leja ut översättningsuppdrag som kräver ett noggrant tillvägagångssätt är i hög grad en fråga om förtroende. Om du inte redan anlitar en översättare som är förtrogen med dina produkter, ditt affärsområde och din målgrupp kan det vara en utmaning att hitta rätt leverantör.

Det finns massor av översättarbyråer och frilansöversättare som vill ha uppdrag. Konkurrensen är stenhård. Det är ingen konst att hitta en översättare eller en byrå som är beredd att åta sig uppdraget för en billig penning. I gengäld måste du vara inställd på att kvaliteten är därefter.

Om kvalitet är en viktigare parameter för dig än pris kan jag med stor sannolikhet hjälpa dig med dina översättningar mellan engelska och danska. Ring på +45 30 63 84 89 för ett samtal om ditt uppdrag.

Jag är utbildad till affärsspråklig korrespondent på CBS och har många års erfarenhet av att översätta tekniskt tunga och juridiska texter. Marknadsföringstexter har jag lika stor erfarenhet av – se de utfällbara rutorna längre ner där du kan se exempel på uppdrag som jag är van vid att utföra.

Hör vad en kund berättar om mitt tillvägagångssätt vid ett mycket stort uppdrag som innehöll en blandning av teknisk och juridisk engelska som skulle översättas till danska.

Översättning, korrektur och processoptimering | Your Missing Link | YML v/Henny Jensen

Kontakta mig på

+45 30 63 84 89

eller info@yml.dk

När du kontaktar Your Missing Link får du alltid snabbt svar. Jag kan ofta ta även stora uppdrag med kort varsel.

 

Fantastisk indsats!

Samarbejdet med YML v/Henny Jensen har fungeret absolut gnidningsfrit og har gennem hele arbejdsprocessen været kendetegnet af faglig dygtighed, en stor professionalisme og generel smidighed. Henny tog alle uklarheder og spørgsmål op i tide og løste dem til vores store tilfredshed.

I projekter af en vis størrelse kan selv promiller blive til ganske betydelige beløb. Derfor er det absolut nødvendigt at sikre, at alle medarbejdere har en stor forståelse af projektets og kontraktens fulde omfang.

Da alle dokumenter og kontrakter i projektet foreligger på engelsk, valgte vi at få essentielle dele oversat til dansk. Resultatet har været et væsentligt øget kontraktkendskab på tværs af vores organisation.

Jeg takker på hele organisationens vegne for Hennys store indsats med denne opgave, og vi i Strukton Rail vil ikke tøve med at bruge YML v/Henny Jensen igen, skulle behovet opstå. Ligeledes kan vi varmt anbefale Henny til andre, der vægter smidighed og professionalisme i samarbejdet højt.

Jesper Nibe

Assistant Site Manager, Strukton Rail A/S

Your Missing Link hjälpar med översättning mellan engelska och danska

Önskar du ett fast pris?

Om du önskar ett fast pris är det en bra idé att skicka originaldokumentet till mig. Det kan nämligen finnas förhållanden i layouten som jag ska vara uppmärksam på för att kunna ange rätt pris.

Pris på översättningar beror bl.a. på omfattning, komplexitet och när du ska använda översättningen.

Exempel: Pressmeddelande engelska-danska, 500 ord, medelpris – från 900 DKK.

Behöver du en affärsspråklig korrespondent i engelska?

Om du behöver hjälp med att lösa ett akut översättningsuppdrag kan jag oftast hjälpa till med kort varsel.

Be om ett icke förpliktande anbud på din översättning.

Har du löpande texter som ska översättas kan du med fördel välja ett samarbetsavtal.

Vill du veta mer? Ring +45 30 63 84 89.

Tekniska och juridiska översättningar

Tekniska manualer

I mer än 25 år har jag översatt tekniska manualer inom många och vitt skilda fackområden och har därmed förvärvat stora kunskaper om och erfarenhet av tekniska begrepp.

 

Produktdatablad

Korrekta tekniska termer är särskilt viktiga i produktdatablad, eftersom läsarna av dessa oftast är kunder med gedigna tekniska kunskaper inom i det specifika fackområdet.

 

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad har vanligtvis ett särskilt avancerat språk och innehåll som inte är så lätt att översätta och som kräver stor noggrannhet och öga för detaljer. Jag har stor erfarenhet av att översätta säkerhetsdatablad av olika art.

 

Serviceavtal

Alla serviceavtal är unika. Några är förhållandevis enkla medan andra är mer omfattande.

Under åren har jag översatt många serviceavtal för olika branscher som t.ex. tryckluftsbranschen och den grafiska branschen.

 

Anbudsmaterial

I samband med entreprenader är det ofta ganska stora mängder material som ska översättas på kort tid.

Jag har översatt anbudsmaterial inom så olika områden som lösningar för kantinrengöring och reception samt vicevärdtjänst och avfallshantering.

Och jag förstår när ett uppdrag är brådskande.

 

Juridiska kontrakt

Juridiska kontrakt är ett vitt begrepp.

Det största uppdrag jag till dags dato har genomfört inom detta område var på över 500 sidor och var en blandning av avancerat juridiskt och tekniskt språk.

 

Sälj- och leveransvillkor

Sälj- och leveransvillkor har jag översatt i många olika former och språkkombinationer under årens lopp.

Ofta kan man inte göra en 1:1-översättning av hela texten eftersom några av villkoren ska anpassas efter danska förhållanden (så kallad lokalisering) och eventuella branschspecifika normer.

I dessa fall uppmärksammar jag kunden på sådana passager och vi kommer gemensamt fram till det korrekta innehållet.

 

Översättning av marknadsföringstexter

Broschyrer och reklamblad

Du kan leverera dina broschyrtexter i Word, Excel eller som InDesign-fil.

Om broschyren eller reklambladet har satts upp grafiskt är det en bra idé att skicka InDesign-filen till mig så att jag kan bibehålla layouten.

På så sätt sparar du också en procedur för senare layout.

 

Annonstexter

Om din annons satts upp grafiskt är det en bra idé att skicka InDesign-filen till mig så att jag kan vara observant på layouten och annonsmått vid min översättning.

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden levereras oftast i Word eftersom det gör det enkelt för journalisten att kopiera texten.

Vill du inte ha all text översatt (till exempel kontaktinformation och annan allmän information), upplyser du bara om detta.

 

Direktreklam

Har din direktreklam satts upp grafiskt är det en bra idé att leverera InDesign-filen till mig så att jag kan vara observant på layouten.

 

Presentationer

Här handlar det ofta om PowerPoint, men du kan också skicka andra format.

Behöver du mer än en översättning, t.ex. redigering i form av animationer, hjälper jag gärna till med det.

 

Säljbrev och anbud

Säljbrev och anbud är oftast i Word, men du är även välkommen att leverera texten i ett annat format.

Behöver du hjälp med att förse brevet eller anbudet med bildmaterial hjälper jag också gärna till med det.

 

Webbtexter

Webbtexter levereras oftast i Excel om de ska översättas till flera språk. Du kan naturligtvis också skicka dem i Word.

För att garantera en så korrekt översättning som möjligt är det en fördel om du skickar med länkar och/eller bildmaterial så att jag kan se kontexten. Många ord kan ha flera betydelser och det kan vara svårt att välja det rätta om man inte kan se hur ordet eller meningen ska användas.

 

Your Missing Link översätter mellan engelska och danska - brittisk eller amerikansk engelska

Transporttekniska termer inget hinder

I samband med en internationell kampanj för vårt utbildningsmaterial ville TUR Forlag översätta ett bokkapitel om en lastbils fjädringssystem till engelska.

Vi anlitade Henny Jensen för uppgiften på bakgrund av hennes långa erfarenhet med teknisk översättning.

Resultatet var en professionell och noggrann översättning, inramad i den specifika tekniska vokabulären som används inom transportsektorn. Vi kommer alltid att vara trygga med att anlita Henny för framtida översättningsuppgifter.

Annette Klubien

Forlagschef, TUR Forlag

Tekniskt och juridiskt språk var avgörande

Ingående kunskaper i tekniskt och juridiskt språk gjorde att valet föll på Henny som översättare av vårt offertmaterial samt försäljnings- och leveransvillkor mellan svenska, danska och engelska.

Henny översätter också regelbundet vårt nyhetsbrev från svenska till danska då hon med sin mångåriga erfarenhet av tryckeribranschen är förtrogen med branschspecifika termer.

Bjarne Petersen

Nordic Sales Executive - Industrial Printing, VISUTECH A/S

Få ett gratis smakprov

Vill du försäkra dig om kvaliteten innan du beställer en översättning hos Your Missing Link?

Just nu kan du få en text översatt på upp till 200 ord från danska till engelska eller omvänt utan att det kostar någonting. Värde 300–500 DKK beroende på uppdragets karaktär.

Erbjudandet gäller för företag och organisationer som inte tidigare har anlitat Your Missing Link.

Skriv GRATIS ÖVERSÄTTNING i ämnesraden till ditt e-postmeddelande.

När du får en gratis översättning anmäls du automatiskt till YML:s nyhetsbrev. Du kan alltid tacka nej till nyhetsbreven vid ett senare tillfälle.

Ring mig på +45 30 63 84 89 om du har några frågor.

 

Ge mig en gratis översättning!

Ja tack! Jag vill gärna utnyttja erbjudandet om gratis översättning mellan engelska och danska på upp till 200 ord.

Jag förstår att min översättning kan tas om hand först när det är möjligt i förhållande till betalande kunder.

Samtidigt accepterar jag att jag anmäls till Your Missing Link:s nyhetsbrev som jag alltid kan välja bort.

JA TAK!

Send mig lynkurset

"5 sprogfejl du for alt i verden aldrig må begå

(hvis du gerne vil tages alvorligt)"

- og andre spændende nyheder

Tak for din tilmelding!