Om Your Missing Link alias Henny Jensen

Mina kunder får ny luft med bättre översättningar och bättre processer

Ja, du läste rätt.

Jag hjälper inte bara till med översättningar av hög kvalitet. Eller korrekturläsning, validering och textoptimering.

Jag hjälper också till med att optimera processer i ditt företag. Så att du sparar pengar och får ett bättre arbetsflöde.

Allt till gagn för dina kunder och medarbetare.

Och du får ett bättre resultat på nedre raden.

Så är det. Det lovar jag.

Hör bara vad en glad kund berättar om ett stort översättningsuppdrag som jag levererade över en period på 8 månader.

Översättning, korrektur och processoptimering | Your Missing Link | YML v/Henny Jensen

Kontakta mig på

+45 30 63 84 89

eller info@yml.dk

När du kontaktar Your Missing Link får du alltid snabbt svar. Jag kan ofta ta även stora uppdrag med kort varsel.

 

Förtroende och flexibilitet avgjorde saken

Ett avancerat kontraktspråk med både juridisk och teknisk engelska var en stor utmaning för en upptagen projektorganisation. Därför beslutade Strukton Rail att få det engelska kontraktet översatt till danska för att vara säkra på att alla inblandade medarbetere förstår kontraktets ordalydelse till fullo.

Strukton Rail fick erbjudande från 2 olika översättare. I slutändan var det inte priset på översättningen som blev avgörande (även om YML v/Henny Jensen faktiskt lade fram det bästa erbjudandet), utan det var den procedur och den tidsplan som Henny erbjöd. Hon upprättade en tidsplan för översättningen, som helt har uppfyllt avtalet.

Då det är första gången Strukton Rail har valt att få ett engelskt kontrakt översatt var det redan från början viktigt att vi kände förtroende för YML v/Henny Jensen och var övertygade om att uppgiften skulle lösas professionellt. Det har från första dagen varit en pågående dialog om statusen. Strukton Rail hade från början av processen en snäv tidsram för översättningen och Henny har i hela processen gjort sitt bästa för att möta våra förväntningar.

Vi ger YML v/Henny Jensen våra varmaste rekommendationer och kommer definitivt att använda oss av YML:s expertis i framtiden.

Ole Sølvsteen

General Site Manager, Strukton Rail A/S

Vem är Your Missing Link?

Jag är utbildad affärsspråklig korrespondent i engelska och tyska från CBS och har sedan 2010 drivit Your Missing Link som översättare och konsult på frilansbasis.

På ekonomisidan har jag läst företagsekonomi på Niels Brock.

Tidigare har jag arbetat med administration, försäljning och marknadsföring i tekniskt tunga företag som Atlas Copco Kompressorteknik A/S i tryckluftsindustrin och Dan-Mekano A/S i den grafiska branschen.

Därutöver har jag under hela min karriär ofta varit projektledare i övergripande projekt av mycket olika karaktär.

Min breda och långa företagserfarenhet inom vitt skilda arbetsområden har gett mig en gedigen kunskap om hur ett företag är uppbyggt.

Det gagnar dig som kund eftersom jag snabbt kan sätta mig i ditt ställe.

Vill du veta mer? Ring +45 30 63 84 89.

Vilket är mitt uppdrag?

Mitt uppdrag är att vara den länk i kedjan du saknar för att binda allt samman.

Så att du kan frigöra resurser, fokusera på din kärnverksamhet – och tjäna mer pengar.

Därav namnet Your Missing Link.

Se till exempel hur jag hjälpte en kund att spara mycket pengar och samtidigt effektivisera arbetsrutiner.

En annan kund fick betydligt förbättrade produkttexter efter min validering av de tekniska termerna.

Vem är du?

Du är ett företag som behöver hjälp med översättningar eller korrekturläsning.

Eller du är ett stort eller medelstort företag som behöver hjälp att effektivisera ert arbetssätt, skapa större arbetsglädje och ett bättre resultat i kärnverksamheten.

Idag utför jag löpande uppdrag för bland andra:

 • Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia
 • Atlas Copco Construction Technique Scandinavia
 • Atlas Copco Rental
 • Atlas Copco Tools
 • Crumpler
 • ISS Facility Services A/S
 • Majbritt Lund
 • Staco Nordic A/S
 • Strukton Rail A/S
 • TUR Forlag
 • Visutech A/S

Vad kan du förvänta dig av mig?

Kvalitet är mitt varumärke. Därför hör jag inte till de billigaste leverantörerna.

Jag ägnar mycket tid åt efterforskning när jag utför ett översättnings- eller korrekturuppdrag för att vara säker på att jag använder korrekta ord och begrepp. Därigenom skiljer jag mig från flertalet översättare.

Detsamma gäller processoptimering. Jag undersöker noggrant möjligheter och konsekvenser innan jag föreslår en lösning. Och ombesörjer en löpande dialog så att alla involverade parter är med i förändringsprocessen.

Om du anlitar mig för ett processoptimeringsuppdrag, släpper jag det inte förrän uppdraget är utfört och intressenterna är nöjda med leveransen.

Pris och kvalitet hänger ihop. Om du ser mer på pris än på kvalitet är du välkommen att kontakta en av mina kollegor.

 

Læs Your Missing Links artikel "Den danske sprog er svær"

7 av Hennys kännetecken

 • Struktur, disciplin och Excel-ark är några av mina ledord
 • Jag står på barrikaderna för ett bra språk
 • Även om mitt skrivbord inte alltid visar det är jag faktiskt organiserad
 • ”Att resa är att leva” har jag gemensamt med H.C. Andersen – working holidays är bäst i test
 • Musik är en sinnesstämning som inte kan förklaras
 • Sol, sommar och färggranna blommor gör mig äventyrligt glad
 • Mitt hjärta slår för US Virgin Islands

JA TAK!

Send mig lynkurset

"5 sprogfejl du for alt i verden aldrig må begå

(hvis du gerne vil tages alvorligt)"

- og andre spændende nyheder

Tak for din tilmelding!